Хирургия

Екстракция на зъб

Ваденето на зъб е безболезнена,рутинна манипулация. Осъществява се под местна упойка. Необходимо условие, за да протече безболезнено възстановителния период е да спазвате указанията,които ще ви бъдат дадени от стоматолога.

Хирургична екстракция

Налага се, когато зъбът е силно разрушен вследствие на кариес и или е фрактуриран под венечното ниво. Манипулацията е безболезнена, прави се под местна упойка.

Поставяне на имплант

Денталният имплант замества корена на изгубен зъб или зъби. Той се изработва от титан, който е инертен метал и не взаимодейства с организма на пацинета. Предимството на титанът е в неговата биологична поносимост, която позволява на костта да се свърже с импланта. След поставянето е необходим кратък период за свързване с костта.
Предимствата на лечението с дентални импланти са:
– заместват изгубени зъби без да се налага да се изпиляват съседните за мост.
– спомагат за създаването на една красива и хармонична усмивка
– запазват нивото на костта след като интегрират в нея
– има предвидим и дълготраен резултат