Първата визита

Целта на първото посещение в нашата практика е да получим максимална информация за проблемите и желанията на пациента. На базата на клиничния преглед и рентгеновите снимки, ние изготвяме подробен и индивидуален план за лечение, съобразен с пациента.