Лечение на кариес

В по-голямата част от случаите кариесът засяга едната или двете стени на зъба, които са в контакт със съседните зъби. От изключителна важност е при възстановяване на зъба след почистване на кариеса, обтурацията да е перфектно адаптирана към зъбните тъкани в тези зони и да следва естествените контури на зъба

Много често в практиката си наблюдаваме обтурации, които отстоят от зъбните тъкани, и не следват естествените контури на зъба. Такива обтурации поддържат непрекъснато възпалителен процес на венеца около тях, тъй като тези места не могат да бъдат почистени ефективно и задържат бактериален биофилм. Около тези обтурации се развива и вторичен кариес. В тези случаи се налага подмяна на обтурацията

Когато кариесът е засегнал голяма част от повърхността на дъвкателните зъби се налага зъбът да бъде възстановен с керамичен инлей или овърлей. По-този начин се подсилват отслабените зъбни структури и се намалява риска от последваща фрактура на зъба