Детска стоматология

На първо място детската стоматология е насочена към превенция на
кариеса. Това се постига чрез редовни профилактични прегледи при стоматолог,
инструктаж на родителите, а в по-късна възраст и на децата, как правилно да се
почистват зъбите.

Профилактика

– Третиране на зъбни повърхности с флуорен лак:
Третирането с флуорен лак е показано при чувствителност на зъбите.

– Третиране на зъби с начален кариес / бели петна/ с ICON:
Предствлява третиране на белите петна по зъбите, които всъчност са деминерализиран/отслабен/ емайл с инфилтриращи агенти от системата ICON. Зъбът не се изпилява. По този начин се спирa развитието на кариеса.

Силанизация

Представлява “запечатване” на дъвкателната повърхност на зъбите , за да не навлизат бактерии, които водят до развитието на кариес и почистването на зъбите да бъде по-ефективно. Кога трябва да се направи силанизацията- за да бъде максимално ефективна, силанизацията се прави още при пробива на постоянните дъвкателни зъби.